logo

AKTUÁLNÍ EU PROJEKTY

Společnost Agerit s.r.o. realizuje s podporou EVROPSKÉ UNIE a EVROPSKÝCH SOCIÁLNÍCH FONDŮ projekt:EU   

 

 

Název projektu: Vzdělávání zaměstnanců společnosti Agerit

Reg. číslo:          CZ.03.1.52/0.0/0.0/19_097/0012641

Realizace:          01.11.2019 – 31.10.2021

Cíl projektu: ​        V rámci tohoto projektu bylo  proškoleno celkem 12 zaměstnanců společnosti Agerit. Zapojení účastníci byly  vzděláváni v manažerských nebo měkkých dovednostech.

 

Naše společnost realizuje projekt v rámci výzvy Podnikové vzdělávání zaměstnanců. Cílem je zvýšit úroveň znalostí a dovedností zaměstnanců, zajištění souladu jejich kvalifikací a kompetencí s požadavky na vykonávané pracovní činnosti, čímž bude zvýšena konkurenceschopnost podpořených zaměstnanců na trhu práce. Projekt je spolufinancován Evropskou unií

Ing. Michal STRACH
jednatel společnosti