logo

AKTUÁLNÍ EU PROJEKTY

Společnost Agerit s.r.o. realizuje s podporou EVROPSKÉ UNIE a EVROPSKÝCH SOCIÁLNÍCH FONDŮ projekty:

1)

Název projektu: Plánovací systém ePlánovač

Reg. číslo:        CZ.01.1.02/0.0/0.0/19_262/0020164

Realizace:          1.1.2020-31.12.2022

Cíl projektu: ​        V rámci tohoto projektu společnost Agerit vyvine nový plánovací modul ePLÁNOVAČ k systému eMISTR pro malé a střední firmy s funkcemi kapacitního plánování, vizualizace kapacit výroby a jednoduchého ovládání s využitím umělé inteligence a algoritmů. Tímto plánovacím modulem bude zvýšena konkurenceschopnost uživatelů systému eMISTR a zpřesnit termíny dodávek. Projekt je spolufinancován Evropskou unií


2) Název projektu: Vzdělávání zaměstnanců společnosti Agerit

Reg. číslo:          CZ.03.1.52/0.0/0.0/19_097/0012641

Realizace:          01.11.2019 – 31.10.2021

Cíl projektu: ​        V rámci tohoto projektu bylo  proškoleno celkem 12 zaměstnanců společnosti Agerit. Zapojení účastníci byly  vzděláváni v manažerských nebo měkkých dovednostech.

Naše společnost realizuje projekt v rámci výzvy Podnikové vzdělávání zaměstnanců. Cílem je zvýšit úroveň znalostí a dovedností zaměstnanců, zajištění souladu jejich kvalifikací a kompetencí s požadavky na vykonávané pracovní činnosti, čímž bude zvýšena konkurenceschopnost podpořených zaměstnanců na trhu práce. Projekt je spolufinancován Evropskou unií

Ing. Michal STRACH
jednatel společnosti